Var finns vad

En lista med vad, var, när och hur för volontärerna. Kompletteras efter hand.

Version: 2018-12-01

 

Obs! När du använt något, lägg alltid tillbaka det där du tog det, annars blir den här listan snabbt värdelös.

 

A

Adventsbelysning till bryggan finns sin plastask i Annas hytt på babords sida, uppe på byrån

Affischer föreningens ”Segla med oss”, 2 st, finns i avlång kartong i Annas hytt på babord sida.

Andningsskydd för målning etc. är personlig och kvitteras ut av Jerker.

Anslagstavla för volontärernas jobb sitter akterut i babords personalkorridor.

B

Bockar i trä finns i förpiken

Brandlarm platser för manuell aktivering gås igenom vid Familiarisation.

Brandpump finns i aktre maskinrummet
startas från babord sida på däck, gås igenom vid Familiarisation.

Brandslangar finns på däck och båtdäck, gås igenom vid Familiarisation.

Brandrond (kom i håg-lapp till däckspersonal), finns i Annas hytt på babords sida, placeras på bryggan under körning.

Brandsläckare, gås igenom var de sitter vid Familiarisation, Museet ansvarar för att de är besiktigade och plomberade.

Broschyrer, föreningens, finns i Annas hytt på babordsidan, nedersta lådan i byrån.

Båtshake 2 st
på båtdäck, babords sida innanför livbåten
i radiohytten, intill medicinskåpet

C

Crew only-lappar att sättas upp vid körning finns i kartongen i Annas hytt på babordsidan

D

Dammsugare
i maskin: gul, i maskinförrådet
i pannrum: blå, i pannrummet
ovanför maskin: i styrbords personalgång

Dricksvatten till dricksvattentanken fylls från Vasamuseet (ingång kranbalksvis om babord från Sankt Eriks vanliga förtöjningsplats) med de blå slangarna som ligger i fören (slangarna förvaras i förliga maskin under vintern). Inkopplingen till tanken sitter akter om lastrumsluckan. Nyckel finns i nyckelskåpet på Styrmansexp.

Däcksmöbler finns surrade på däck på styrbordsidan.

F

Fallrepstrappa finns under lastrummet, på babords sida

Familiarisation innan körning
måste göras minst var sjätte månad även om du volontärjobbar, guidar etc.
extra blanketter finns i kartong i Annas hytt på babord sida (tar du sista, se till att göra fler kopior _innan_ du använder).
Ifyllda exemplar lämnas till Hasse.
Se även ”Säkerhetsgenomgång”.

Fendrar i trä, 8 stycken långa runda, samt några platta, finns intill det inre av de aktre spelen, 12 korta finns i förpiken.

Flaggor
hamnflagga förvaras på styrmansexp.
gångflagga försvaras i flaggskåpet på bryggan
flaggor för besök i andra länders farvatten förvaras i flaggskåpet på bryggan
signalflaggor förvaras i flaggskåpet, se även ”Signalflaggor”
vimplar förvaras i flaggskåpet på bryggan
vepor se ”Vepor”

Flytvästar
till däcksbesättning: i lotshytten
till pax: finns på båtdäck, under bryggan i vita lårar och i trälådorna, samt på fördäck i vita lårar
instruktion: sitter vid nedgången till maskin

Fockdrevsudd till skeppsklockan på bryggan (obs! den korta – den långa hör nog till Finngrundet), förvaras nederst i medicinskåpet i radiohytten. Tas bort mellan körningarna.

Frälsarkransar ska vara enfärgade, märkta med ”Sankt Erik” och ”Stockholm”.
Sitter på sina platser ombord. Gås igenom vid Falimiarisation.
Jerker har reservbatterier till de som har lyse. Se till att förvara kransar med lyse rätt, annars tar batterierna slut i förtid!

Färskvatten se ”Dricksvatten”.

Förseglingar i plast, som går att rycka av vid nöd, finns i Jerkers hytt på styrbordsidan.
OBS! Ej till brandsläckare som ska ha försegling med årtalsmärkning, ditsatta vid inspektion.

Förtöjning, reservtrossar finns i förpiken

G

Gejdsprutor förvaras i maskinförrådet mellan körningarna.

Glödlampor finns i skåpen i personalkorridoren på babord sida.

H

Handskar finns i Anders W:s hytt på styrbords sida.

Hjärtstartare finns i ovankant av lejdaren till Torget.

Högtalaranläggning finns på styrmansexp. Trådlös mikrofon: se ”Mikrofon”.

I

Instruktioner
* brandrond som gås av däckspersonalen under segling finns som pdf på webbplatsens lösenordsskyddade del
* iordningställa däck och brygga inför segling finns som pdf på webbplatsens lösenordsskyddade del
(* starta maskin, skrivs av Anders N. ännu ej tillgänglig)

K

Kapell
till spelen: i förpiken, sätts på till vintern
till ventilatorer: i aktre trälådan på båtdäck

Kastlinor förvaras på däcksplan i förliga maskinrummet. De är mellan 16 och 30 meter. Linan är 6 mm. Finns 4 st

Klocksträng se ”Fockdrevsudd”

Klot finns i förpiken direkt när man kommer ner (hänger mot skrovet). Finns 3 st.

L

Lanternor, tänds från bryggan
nödljus till sidolanternorna finns i radiohytten

Linor etc. finns i garderoben innanför babords personalingång.

Linneskåp för handdukar, sängkläder etc. finns i skåpen på torget

Livflottar 2 st, sitter på båtdäck babord sida
instruktion: sitter vid trappan till maskin (reservinstruktioner finns i kartongen i Annas hytt på babordsidan)

M

Magneter till nakterhuset ligger i medicinskåpet i radiohytten

”Matroslappar” (vem gör vad vid nöd) finns i Annas hytt på babord sida. Ligger i kartong ovanpå byrån.

Medicinskåp finns i radiohytten

Megafon finns i radiohytten

Mikrofon, trådlös + batterier, förvaras i en låda i radiohytten. Ställs om till trådlös på styrmansexp. se ”Högtalaranläggning”.

MOB-båt, på båtdäck, babord sida
OBS! Se till att elen till lyftanordningen är påslagen före körning.
motorn vinterförvaras på räcket vid ingången till förliga maskin
kapell – ?
handpump finns i Annas hytt, babords sida

Morselampa finns i radiohytten

Målarfärg finns i förrådet i berget (”soprummet”). Nyckel, märkt med målarpensel, finns på styrmansexp.

N

Nycklar
Till fartyget tillhandahålls av museet.
Till hytter och andra utrymmen finns att låna på styrmansexp. Ingen nyckel från styrmansexp. får medföras från båten!

Nödavstängning av pannor/bränsle finns på däck och båtdäck, gås igenom vid Familiarisation.

Nödbloss finns i en låda på babord sida i radiohytten

Nät att täcka skylightöppningarna till aktre maskin finns i trälåren intill skylighten på båtdäck.

Nödstyrning, och instruktioner samt inkopplingsdon för denna (märkta ”nödstyrning”) finns i akterpiken.

O

Overaller tillhandahålls av Benis.

P

Pirra finns i garderoben innanför babords personalingång.

Plåster finns på styrmansexp. och i medicinskåpet, se ”Medicinskåp”

R

Radarskärm förvaras i lotshytten mellan körningarna.

Relingsskydd, blå, ska sitta uppe vid körning, finns i garderoben på babord sida i akterpiken

Reservkompass förvaras i en trälåda i lotshytten tillsammans med adapterringen.
OBS Den är servad och bör förvaras liggande.

Ropare, se ”Megafon”

Räddningsstege finns på däck, babord sida precis för om landgången

S

Samlingsplats märkta, för passagerare vid nöd, akterdäck babord & fördäck styrbord

Sele för jobb i masterna.
Klättra aldrig utan sele, och bara om du har klätterutbildning!
Museets sele finns i Alexanders hytt.
Anna har (oftast) en privat sele ombord, kan lånas vid allvarlig fara.

Signalflaggor förvaras i flaggskåpet på bryggan.

Smörjschema för aktre och förliga maskin finns i pulpeten i aktre maskin.

Sova ombord i samband med körning: Hör med Anders W vilken hytt som är ledig, kolla hyttnumret (står utanför respektive hytt) och skriv in dig i brandkårens skåp på piren. Glöm inte att lämna tillbaka ev. lånenyckel.

Städförråd finns i personalkorridoren, babord sida

Säkerhetsgenomgång innan körning
måste göras minst var sjätte månad även om du volontärjobbar, guidar etc.
extra blanketter finns i kartong i Annas hytt på babord sida (tar du sista, se till att göra fler kopior innan du använder).
Ifyllda exemplar lämnas till Hasse.
Se även ”Familiarisation”

T

Toalettpapper finns
i skåpet närmast WC på torget (till WC vid torget)
i städförrådet personalkorridoren babord sida (både gäst- och personal-WC)
i förpiken (till WC vid torget)

Trådlös mikrofon se ”Mikrofon”

Tågvirke finns i förpiken

V

Vatten se ”Dricksvatten”.

Vepor förvaras i skåpet längst åt babord på torget (finns bland annat ”Ångmaskinerna är igång” – bra till kajkörningar)

Volontärpärmen för närvaro, bemanningslistor etc. ligger i gröna mässen i personalutrymmet.

W

Whiteboard se ”Anslagstavla”.

Ö

Övernattningar inför körningar måste meddelas till museet. Skriv alltid i brandskåpet på piren ditt namn, datum som du sover kvar samt hyttnummer. Viktigt vid en räddningsinsats.

Annons
%d bloggare gillar detta: