Kalendariehistorik

Historik från kalendariet i högerkanten

2018

Vecka 14-15: Docka, rutinkontroll
19 maj: Kryssning
20 maj: Extrakryssning
25-27 maj: Kajkörning, kom och se Sankt Eriks maskiner arbeta
24 augusti: Kajkörning
25 augusti: Kryssning
26 augusti: Medverkan i ”Ångbåten 200 år”
21 oktober: Kryssning
23 oktober: Abonnerad kryssning
8 december: Adventsöppet