Styrelse & kontakt

För att komma i kontakt med föreningen: Klicka här för att mejla

Föreningens styrelse 2019

Ordförande
Hans Anderson

Vice ordförande
Anders Wågberg

Sekreterare
Anna Frimodig

Kassör
Maria Wågberg

Ledamöter
Anders Nyman
Leif Sällqvist
Håkan Rugeland
Jackie Holmbäck

Suppleanter
Christian Rosendal
Kåre Andersson
Niclas Jornee

Revisor
Love Almquist
Revisorssuppleant
Lennart Svensson

Skärmavbild 2016-04-20 kl. 15.27.21
Hans Andersson, ordförande och befälhavare på Sankt Erik