Allmän information om Sankt Erik från Föreningens ordförande

Muséets planering för asbestsaneringen ombord i Sankt Erik är att det ska ske under hösten. Fram till dess detta är färdigt gäller då i princip tillträdesförbud i pannrummet och båda maskinrummen.

Föreningen har varit i kontakt med Transportstyrelsen angående lämpligheten att under ett begränsat antal dagar vistas i dessa utrymmen. Transportstyrelsens svar efter att de tagit del av inspektionsrapporten blev: ”det bör inte arbetas i dessa utrymmen”. Alltså inget direkt förbud, men det känns bra att rätta sig efter rekommendationerna för att inte skapa en dålig relation med tillsynsmyndigheten. Det finns dock påtryckningar om att göra en snabb upphandling av saneringen så att utrymmena blir tillgängliga tidigare.

Muséet har för avsikt att hålla Sankt Erik öppen för allmänheten i sommar, utan tillträde i ovan nämnda utrymmen.

Det första som från vår sida måste göras är en provkörning vid kaj och en fullständig genomgång av samtliga system. Kort sagt en simulerad sjöresa vid kaj.

Tiden rinner iväg och vi vet ju inte i skrivande stund om vi hade kunnat segla i sommar beroende på coronarestriktionerna.

Bilden är målad av Åsa Köhler 2021. Den får inte kopieras utan konstnärens samtycke.

Senarelagt årsmöte & info från museet

Styrelsen har, mot bakgrund av rådande coronasituation, beslutat att skjuta upp årsmötet i föreningen till i september. Förhoppningsvis har då alla hunnit bli vaccinerade så att det är tryggare att ses inomhus. Närmare information om tid och plats kommer i god tid innan september.

Museet informerar om att en asbestsanering ska ske i samtliga museifartyg. Det innebär att Sankt Eriks båda maskinrum och pannrum för närvarande är belagt med besöksförbud, ett så kallat skyddsstopp. Asbesten ska saneras bort eller isoleras med en försegling. Planen är att saneringen ska göras av ett specialistföretag. En upphandling av detta arbete ska göras av museet och från föreningens sida har Hasse påpekat att det måste bli en direktupphandling och inte en offentlig upphandling. En offentlig upphandling är en mycket långdragen procedur som i värsta fall kan äventyra ytterligare en säsong för vår verksamhet! Ola Dahlqvist har lovat lämna löpande information i ärendet.

Med förhoppning om att vi ska kunna vara igång med åtminstone någon tur under 2021.
/Styrelsen

Ralph Davidsson in memoriam

Vi har i dagarna nåtts av bud om att vår vän och skeppskamrat Ralph Davidsson har slagit väl i maskin för gott.

Ralph mönstrade 1:e maskinist i Sankt Erik under ett stort antal av de många och långa resorna under 1990-talet. Vi minns honom som vänligheten personifierad, alltid entusiastisk och engagerad, med outsinlig kunskap och erfarenhet.

Det finns förstås hur mycket som helst att berätta om Ralph, här kort några episoder:

Under resan för Svenska Ångpanneföreningen (ÅF) 1995 hade tubläckage uppstått i Panna 4, ett allvarligt fel som vi under Ralphs ledning  temporärt åtgärdade med tubstoppare. 

Vid hamnbesöken hade vi ofta gäster eller besökare ombord, och vid ett tillfälle var det någon extra nyfiken som ryckte upp en hyttdörr – där Ralph under sin frivakt  tog igen sig på kojen. 
    – Förlåt, det var inte meningen att störa! utbrast personen förläget och i samma ögonblick kom Ralph på fötter.
    – Nå, det är ingen fara! När jag nu ändå har vaknat, vad kan jag stå till tjänst med? sa Ralph och så fick ett litet sällskap en egen visning av maskinanläggningen.

Ralph var för oss också bälgaspelaren och på ett skivomslag ser vi honom sittande på en svampventilator ombord Sankt Erik.

Minnesorden är skrivna av Torbjörn Ericson

Begravningen äger rum i Valla Kyrka på Tjörn den 5 januari kl. 13:00. Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks Vänner har skänkt en minnesgåva till Sjöräddningssällskapet.

Bilden är tagen under resa Kalmar – Karlskrona 1997; den publiceras med benäget tillstånd av fotografen John E Persson och HKF (Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd) genom Torbjörn Dalnäs.

Föreningens mejl är nere

Uppdatering: Felet är avhjälpt och mejlen fungerar som vanligt igen!

Sedan natten mot måndag har vår leverantör av e-post helt legat nere. När den åter är igång (vill inte skriva någon tid, leverantören har lovat runt under flera dygn utan att få till det, så jag törs inte) meddelar vi er alla här. Det är trist, men tur i oturen att det händer nu och inte mitt i en period då saker måste skickas ut.

Hälsningar
Anna – sekreterare

PS Även min privata mejl är drabbad, det gäller alltså alla leverantörens kunder, inte bara föreningen.

Försiktig optimism inför 2021

I torsdags hade föreningen ett möte med Sjöhistoriska. Vi jobbar nu för att få igång volontärarbetet ombord under coronasäkra former. Sankt Erik själv mår utmärkt efter varvsbesöket förra vintern, men för den skull slutar det ju aldrig att finnas saker som måste göras ombord på ett fartyg.

Vi har siktet inställt på att kunna genomföra några körningar under 2021, men det går givetvis inte att lova något innan vi vet vad Folkhälsomyndigheten kommer att säga om ett halvår. Låt oss i alla fall vara försiktigt optimistiska inför nästa säsong.

Snart kommer också ett utskick till medlemmarna om det försenade årsmötet. Det kommer att hållas digitalt. Mer information kommer.