Försiktig optimism inför 2021

I torsdags hade föreningen ett möte med Sjöhistoriska. Vi jobbar nu för att få igång volontärarbetet ombord under coronasäkra former. Sankt Erik själv mår utmärkt efter varvsbesöket förra vintern, men för den skull slutar det ju aldrig att finnas saker som måste göras ombord på ett fartyg.

Vi har siktet inställt på att kunna genomföra några körningar under 2021, men det går givetvis inte att lova något innan vi vet vad Folkhälsomyndigheten kommer att säga om ett halvår. Låt oss i alla fall vara försiktigt optimistiska inför nästa säsong.

Snart kommer också ett utskick till medlemmarna om det försenade årsmötet. Det kommer att hållas digitalt. Mer information kommer.

Trevlig midsommar!

Vi saknar Sankt Erik och alla fina medlemmar som stöttar henne mer än någonsin. Det var ju inte alls meningen att det skulle bli två års uppehåll med körningarna. Men åt coronan är det inte mycket att göra. Vi hoppas i alla fall att ni ska få en skön midsommar och att vi kan ses igen när det åter blir möjligt att kryssa med världens största fungerande sjöångmaskin!

SS_Sankt_Erik_Midsommar

Årsmötet uppskjutet

På grund av coronaviruset kan vi inte genomföra årsmötet på ett korrekt sätt under maj månad. Styrelsen har därför i dag, 20200416 enhälligt beslutat att uppskjuta årsmötet till i september. Mer information kommer när det närmar sig, eftersom vi i skrivande stund inte kan veta hur situationen då ser ut. Vi håller kontakt och håller alla medlemmar uppdaterade.

Screenshot 2020-03-11 at 19.47.23

Samarbetsavtal klart

Nu har museet och vår vänförening äntligen ett samarbetsavtal. Detta innebär att vi kan återuppta turerna med Sankt Erik. Men som ni säkert alla förstår måste vi givetvis beakta coronaviruset och allt vad det medför.

Just nu är museets samtliga aktiviteter nedstängda. Givetvis kan inte någon säga hur länge detta håller i sig. Men så fort restriktionerna kring viruset lättar kan vi återuppta volontärverksamheten och sätta fartyget i skick för föreningens verksamhet.

Vi kommer givetvis att informera er alla så snart det finns mer att informera om.

Screenshot 2020-03-25 at 16.15.16

Vad händer med årsmötet?

I vanliga fall brukar föreningen ha årsmöte ungefär så här års. I år har styrelsen kommit fram till att det är bra att skjuta på det några veckor.

Den viktigaste orsaken till detta är att samarbetsavtalet mellan museet och vår förening inte är färdigt. Förhandlingar om etta har pågått en längre tid redan. Givetvis är det en fördel om avtalet är färdigt när föreningen håller årsmöte, så att styrelsen kan informera om det.

Normalt brukar vi som sagt ha årsmötet i mars, men i stadgarnas elfte paragraf står det att: ”Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad.” Det är således i sin ordning att skjuta lite på mötet, så länge det hålls senast i maj. Givetvis kommer det en årsmöteskallelse när det är så dags.

Vi hoppas att alla förstår varför ordförandeklubban får vila några veckor till.

Screenshot 2020-03-11 at 19.47.23

Goda nyheter

Ordföranden rapporterar:

Lägesrapport om Sankt Erik

Fartyget ligger fortfarande torrsatt vid Stockholms Reparationsvarv, Beckholmen där omfattande skrovarbeten utförs. Utdockning ska preliminärt ske i slutet av vecka 4. Dessförinnan kommer Transportstyrelsen att göra en slutbesiktning vilket inte ska innebära några som helst problem eftersom varvsarbetena utförs enligt Transportstyrelsens direktiv.

Vi håller ännu på med Samarbetsavtalet mellan Museet och Vänföreningen där det kvarstår några punkter att justera. Rimligtvis borde avtalet vara klart för underskrift av parterna inom några veckor.

Efter utdockning och förhalning till ordinarie kajplats kan vi åter sätta igång med våra föreningssysslor ombord. Framåt vårkanten kommer så fartyget ånyo vara klart för drift.

I nuläget har vi av försiktighetsskäl inte några bokade körningar men vi hoppas att intresset finns kvar hos de grupper som tidigare visat intresse för att chartra fartyget. Hursomhelst får man förmoda att den sedvanliga kajkörningen i samband med Skärgårdsmässan i slutet av maj kommer till stånd.
Katrineholm den 10 januari 2020

Hans Anderson

 

img_0803

Hjälp kassören!

För att inte förorsaka kassören alltför mycket detektivarbete ber vi er att bara använda swish om ni är medlemmar sedan tidigare (nya medlemmar betalar således via girering). Glöm heller inte att ange att inbetalningen gäller ”medlemsavgift 2020”.

Kassören låter meddela att omärkta swishinbetalningar kommer att betraktas som gåvor till föreningen.

Tänk på att allt föreningsarbete sker ideellt, så vi hoppas att ni bidrar med uppgifter som kan hjälpa till!

askrikefjärden-68
Askrikefjärden 1968