Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022

Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner kallar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2021, den 19 maj 2022. Lokal meddelas så snart vi har bokat den.

Övriga dokument för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Motioner och övriga frågor kan ställas till ordföranden Hans Anderson per e-post till hasse.f.anderson@gmail.com senast den 12 maj.

Denna kallelse sänds den 5 maj 2022 till samtliga medlemmar som har betalat medlemsavgift 2021 och har meddelat en fungerande e-postadress till föreningen. Meddelandet kommer dessutom att finnas på föreningens hemsida http://www.sankterik1915 samma dag.

Kallelsen består av fyra delar:

  • Kallelse
  • Proposition från styrelsen
  • Information från styrelsen
  • Dagordning

Proposition från styrelsen

Styrelsen i Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner föreslår en ändring av lydelsen i sista stycket av stadgarnas §13 ”Ändring av föreningens ändamål samt upplösning av föreningen”

§12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar utom §1 fattas på föreningsmöte och ska biträdas av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna ska anges i kallelsen till mötet.

Styckets nuvarande lydelse:
”Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till fartygsägaren för att användas för fullföljande så långt möjligt av föreningens ändamål.”

Föreslagen ny lydelse för stycket:
”Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till främjande av ångfarten till sjöss.”

Information från styrelsen

Museet har sagt upp samarbetsavtalet. Styrelsen bearbetar för närvarande informationen och kommer att söka ett möte med museet innan årsmötet så att vi kan delge medlemmarna mer information.

Dagordning

§11 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad. Extra möte kan vid behov utlysas av styrelsen. Kallelse till alla möten sker i första hand med personlig kallelse med e-post. Kallelse kan även sändas med brev via posten. Kallelsen ska ske senast fjorton dagar före mötet.
Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid hans frånvaro vise ordföranden. Över förhandlingarna ska föras protokoll som ska undertecknas av mötesordföranden och två justeringsmän.

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
Årsmötets öppnas
Val av ordförande för årsmötet
Val av justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret
Revisionsberättelsen
Bokslutet fastställs av mötet
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet fastställer medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
Antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
Val av revisor samt revisorssuppleant
Val av valberedning
Motioner, samt frågor som styrelsen vill ta upp. Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.
Mötet avslutas

Annons

Författare: annagable

Författare, lektör och språkkonsult som älskar att delta i olika äventyr även i verkliga livet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: